Zaznacz stronę

Uchwała nr 20

VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych

z dnia 20 stycznia 2016 r.

w sprawie ustalenia wykazu stanowisk w organach izb pielęgniarek i położnych, których pełnienie może być wynagradzane

 

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 174, poz. 1038 ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

1. 1. VII Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych ustala wykaz stanowisk w organach Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, których pełnienie może być wynagradzane: Prezes, Wiceprezes, Sekretarz oraz Skarbnik Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.
Ustala się wykaz stanowisk w organach okręgowych izb pielęgniarek i położnych, których pełnienie może być wynagradzane: przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz oraz skarbnik okręgowej rady pielęgniarek i położnych.
2. Traci moc uchwała nr 25 VI Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wykazu stanowisk w organach izb pielęgniarek i położnych, których pełnienie może być wynagradzane.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz Zjazdu Przewodniczący Zjazdu
Andrzej Tytuła  Sebastian Irzykowski