Menu

Uchwała Nr 200/VII/2016

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 8 grudnia 2016 r.

w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego

 

 

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r., o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 z późn. zm.) oraz § 25 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1761), uchwala się co następuje:

 

 

§ 1. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych deleguje osobę do udziału w pracach komisji egzaminacyjnej w zakresie kształcenia podyplomowego prowadzonego przez Świętokrzyską Izbę Pielęgniarek i Położnych w Kielcach:

1.   Barbara Mazur — kurs kwalifikacyjny „Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki” – program dla pielęgniarek.

2.   Joanna Rycombel – kurs kwalifikacyjny „Pielęgniarstwo operacyjne” – program dla pielęgniarek.

3.   Renata Bugajska – kurs kwalifikacyjny „Pielęgniarstwo rodzinne” – program dla pielęgniarek.

4.   Agata Roszewska – kurs specjalistyczny „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa” -program dla pielęgniarek i położnych.

5.   Agata Roszewska – kurs specjalistyczny „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego” – program dla pielęgniarek i położnych.

6.   Agata Roszewska – kurs specjalistyczny „Terapia bólu ostrego” – program dla pielęgniarek i położnych.

7.   Agata Roszewska – kurs specjalistyczny „Leczenie ran” – program dla pielęgniarek.

8.   Agata Roszewska – kurs specjalistyczny „Endoskopia” – program dla pielęgniarek.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Sekretarz NRPiP

Joanna Walewander
Prezes NRPiP

Zofia Małas