Menu

Uchwała Nr 208/VII/2017

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 15 marca 2017 r.

w sprawie delegowania przedstawicieli samorządu pielęgniarek i położnych do komisji przetargowej dotyczącej wyboru organizatorów szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych

 

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.  Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych deleguje:

– Joannę Walewander – Sekretarza Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,

– Tomasza Kaczmarka – Przewodniczącego Zespołu ds. kontroli organizatorów kształcenia,

do udziału w pracach komisji przetargowej dotyczącej wyboru organizatorów szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych, które rozpoczną się w bieżącym roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprezes NRPiP

Sebastian Irzykowski
Prezes NRPiP

Zofia Małas