Menu

Uchwała Nr 231/VII/2017
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 16 marca 2017 r.

w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.) oraz § 25 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1761) uchwala się, co następuje:

§ 1. Naczelna Rady Pielęgniarek i Położnych deleguje osobę do udziału w pracach komisji egzaminacyjnej w zakresie kształcenia podyplomowego prowadzonego przez Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie:
1. Grażyna Aksamit, Elżbieta Sułyk, Halina Dymacz – kurs specjalistyczny wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych.
2. Lidia Jarecka–Mucha, Beata Orłowska, Anna Dąbrowska, Lidia Zalot, Barbara Wojtaszek – kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa kariologicznego dla pielęgniarek.
3. Elżbieta Sułyk, Dorota Liput, Jadwiga Brożyniak, Teresa Smolińska-Mac kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej dla pielęgniarek.
4. Beata Orłowska, Elżbieta Sułyk, Jadwigę Brożyniak, Halina Dymacz, Barbara Świetlik, Barbara Marczak, Barbara Ryznar – kurs specjalistyczny leczenie ran dla pielęgniarek.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sekretarz NRPiP

Joanna Walewander

Prezes NRPiP

Zofia Małas