Zaznacz stronę

Uchwała Nr 233/VII/2017

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 16 marca 2017 r.

w sprawie przyznania i nadania odznaczenia samorządu pielęgniarek i położnych

 

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 174, poz. 1038 z późn. zm.) w związku z Regulaminem przyznawania i nadawania odznaczeń samorządu pielęgniarek i położnych przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych, stanowiącym załącznik do uchwały nr 297/VI/2015 NRPiP z dnia 25 marca 2015 r. zmienionego uchwałą w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały nr 297/VI/2015 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 78/VI/2012 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu przyznawania i nadawania odznaczeń samorządu pielęgniarek i położnych przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych zmienionej uchwałą Nr 75/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały nr 297/VI/2015 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 78/VI/2012 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu przyznawania i nadawania odznaczeń samorządu pielęgniarek i położnych przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych nadaje odznaczenia samorządu pielęgniarek i położnych osobom wymienionym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz NRPiP

Joanna Walewander

 
Prezes NRPiP

Zofia Małas
Załącznik nr 1 do uchwały Nr 233/VII/2017 NRPiP z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przyznania i nadania odznaczenia samorządu pielęgniarek i położnych

Przyznane odznaczenia samorządu pielęgniarek i położnych

 

ORPiPOdznaczenie SrebrneOdznaczenie brązowe
LublinZofia Szadkowska 
Anna Salerek
Ostrołęka Grażyna Idzikowska
Bożena Zofia Kołakowska
Joanna Bedra
KrakówGrażyna LorekEwa Gucwa
 Jadwiga Staryna
Janina Motyka
error

Podziel się informacją z znajomymi