Zaznacz stronę

Uchwała Nr 237/VII/2017

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie kandydata Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych

 

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.) w związku z art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1251 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1441) uchwala się, co następuje:

§ 1. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych zgłasza dr n. med. Cecylię Dolińską do składu Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych w latach 2017-2021.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz NRPiP Joanna Walewander

Prezes NRPiP Zofia Małas

error

Podziel się informacją z znajomymi