Zaznacz stronę

Uchwała Nr 267/VII/2017
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe
pielęgniarek i położnych

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.), art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1251 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych pod numerem 00021/A/02339

1) Oznaczenie organizatora kształcenia:
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie
2) Adres zamieszkania lub siedziby:
ul. Pułaskiego 25, 42-200 Częstochowa
3) Numer identyfikacji podatkowej NIP:
573-11-77-827
4) Forma organizacyjno-prawna:
jednostka organizacyjna samorządu pielęgniarek i położnych
5) Rodzaj i dziedzina kształcenia:
szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego
6) Program przeznaczony dla:
pielęgniarek
7) System kształcenia:
niestacjonarny
8) Miejsce prowadzenia kształcenia:

    – Zajęcia teoretyczne:

– Częstochowa 42-200 ul. Pułaskiego 25 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Lubliniec 42-700 ul. Grunwaldzka 48 Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Dr. E. Cyrana
– Zajęcia praktyczne:
– Częstochowa 42-200 PCK 7 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny – Oddział Psychiatrii Lubliniec

42-700 ul. Grunwaldzka 48 Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Dr. E. Cyrana- Poradnia Zdrowia Psychicznego

– Lubliniec 42-700 ul. Grunwaldzka 48 Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Dr. E. Cyrana- Oddział Psychiatryczny Ogólny dla dorosłych

– Lubliniec 42-700 ul. Grunwaldzka 48 Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Dr. E. Cyrana- Oddział Psychiatryczny dla dzieci i młodzieży

– Lubliniec 42-700 ul. Grunwaldzka 48 Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Dr. E. Cyrana – Oddział Psychiatryczny Ogólny z pododdziałem detoksykacyjnym

– Lubliniec 42-700 ul. Grunwaldzka 48 Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Dr. E. Cyrana – Oddział Psychiatryczny rehabilitacyjny

– Lubliniec 42-700 ul. Grunwaldzka 48 Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Dr. E. Cyrana- Oddział leczenia środowiskowego

– Lubliniec 42-700 ul. Grunwaldzka 48 Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Dr. E. Cyrana- Zakład Opiekuńczo- Leczniczy psychiatryczny

– Katowice 40-832 ul. Witosa 21 Centrum Zdrowia Psychicznego – Oddział leczenia środowiskowego

– Zabrze 41-800 ul. Cieszyńska 2/4 Centrum Zdrowia Psychicznego – Feniks s.c. K.A. Kareł – Oddział leczenia środowiskowego
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Dokumentacja złożona w dniu 21 czerwca 2017 r. przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie dotycząca wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego dla pielęgniarek, program zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w dniu 19 sierpnia 2015 r., spełnia wymogi formalne zgodne z art. 76 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1251 ze zm.).

Pouczenie

Stronie przysługuje odwołanie od niniejszej uchwały do Ministra Zdrowia, które należy złożyć za pośrednictwem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały.

Sekretarz NRPiP Joanna Walewander

Prezes NRPiP Zofia Małas

error

Podziel się informacją z znajomymi