Zaznacz stronę

Uchwała Nr 297/VII/2017
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 13 grudnia 2017 r.

w sprawie wydania Rekomendacji w zakresie postępowania w zaburzeniach kontynencji

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 174, poz. 1038 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wydaje Rekomendacje w zakresie postępowania w zaburzeniach kontynencji

§ 2. Rekomendacje w zakresie postępowania w zaburzeniach kontynencji stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz NRPiP                                                                                          Prezes NRPiP

Joanna Walewander                                                                                     Zofia Małas