Zaznacz stronę

Uchwała nr 3

VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych
z dnia 18 stycznia 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych
za działalność w VI kadencji, za lata 2011 – 2015

 

Na podstawie art. 20 pkt 12 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 174, poz. 1038 ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. VII Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych udziela Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych absolutorium za działalność w VI kadencji za lata 2011 – 2015.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz Zjazdu

Andrzej Tytuła
Sebastian Irzykowski

Przewodniczący Zjazdu