Zaznacz stronę

Uchwała Nr 306/VII/2018
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 21 marca 2018 r.

w sprawie utrzymania profilu praktycznego na studiach pierwszego stopnia i studiach drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo i na kierunku położnictwo

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 , pkt 7 oraz art. 4 ust. 2 pkt 5 i art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych uznaje jako jedyny właściwy profil praktyczny kształcenia na poziomie studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo.

§ 2. NRPiP zobowiązuje Prezesa NRPiP do skierowania do Ministra Zdrowia i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego niniejszej uchwały wraz z pismem w sprawie utrzymania profilu praktycznego kształcenia na poziomie studiów pierwszego stopnia i drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo i na kierunku położnictwo. `

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz NRPiP
Joanna Walewander

Prezes NRPiP
Zofia Małas