Zaznacz stronę

Uchwała Nr 331/VII/2018

 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 12 września 2018 r.

w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego

 

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (t.j. Dz. U. 2018 poz.916) oraz § 25 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1761) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych deleguje osoby do udziału w pracach komisji egzaminacyjnych w zakresie kształcenia podyplomowego prowadzonego przez Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie Placówka Szkoleniowa w Tarnobrzegu:

1.      Iwona Kumięga, Agnieszka Sudoł – kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych dla pielęgniarek.

2.      Beata Nowosad, Jadwiga Woźniak- kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Sekretarz NRPiP

Joanna Walewander

Prezes NRPiP

Zofia Małas