Zaznacz stronę

Uchwała nr 332/VII/2018

Naczelnej Rada Pielęgniarek i Położnych

z dnia 12 września 2018 r.

w sprawie delegowania przedstawicieli samorządu pielęgniarek i położnych do rad społecznych podmiotów leczniczych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (t.j. Dz. U. 2018 poz.916) art. 48 ust. 1 i ust. 6 pkt 2b ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2018 poz. 160 z póz. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych deleguje przedstawicieli samorządu pielęgniarek i położnych do rad społecznych Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji:

 

Lp. Podmiot leczniczy Imię i nazwisko przedstawiciela
SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA w Jeleniej Górze Elżbieta Słojewska-Poznańska
SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Jeleniej Górze Elżbieta Słojewska-Poznańska

 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz NRPiP Prezes NRPiP
Joanna Walewander Zofia Małas