Zaznacz stronę

Uchwała Nr 343/VII/2018

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia  6 grudnia 2018 r.

 

w sprawie ustalenia terminu I Nadzwyczajnego  Krajowego Zjazdu Pielęgniarek
i Położnych
VII kadencji

Na podstawie art. 19 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r., o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. 2018 r. poz. 916 ), uchwala się co następuje:

 

1. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych ustala, że I Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych VII kadencji odbędzie się w dniach 5-6 czerwca 2019 roku w Warszawie.

2. Na I Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Pielęgniarek i Położnych VII kadencji zostaną rozpatrzone zmiany do:

– uchwały nr 18 VI Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie ramowych regulaminów organów okręgowych izb pielęgniarek i położnych,

– uchwały nr 13 VI Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie regulaminów organów Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych,

– uchwały nr 9 VI Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie Regulaminu wyborów do organów izb oraz trybu odwoływania ich członków,

– uchwały nr 24 VI Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie Regulaminu Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych,

– uchwały Nr 18 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału oraz uchwały Nr 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych nr 18 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału,

– uchwały nr 9 IV Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych  z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia „Kodeksu etyki zawodowej dla pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej”,

– uchwały nr 20 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia wykazu stanowisk w organach izb pielęgniarek i położnych, których pełnienie może być wynagradzane,

– uchwały nr 26 VI Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie określenia procedury przeprowadzania wizytacji pielęgniarek lub położnych wykonujących zawód w ramach praktyki zawodowej wpisanej do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,

– Licencjonowanie zawodu pielęgniarki i położnej.

3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz NRPiP                                                                                                Prezes NRPiP

Joanna Walewander                                                                                           Zofia Małas