Zaznacz stronę

Uchwała Nr 359/VII/2019

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 5 czerwca  2019 r.

w sprawie ustalenia terminu VIII  Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych

 

Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r., o samorządzie pielęgniarek i położnych (tj. Dz. U. 2018r. poz. 916.) oraz Regulaminu Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych stanowiącego załącznik do Uchwały nr 1 I Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych VII Kadencji z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych, uchwala się co następuje:

 

§ 1. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych ustala, że VIII Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych odbędzie się w dniach 19-20 maja  2020 r. w Warszawie.

§ 2. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych określa, że dokonuje się wyboru 1 delegata na VIII Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych na 900 członków okręgowej izby pielęgniarek i położnych.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz NRPiP                                                                   Prezes NRPiP

Joanna Walewander                                                                Zofia Małas