Zaznacz stronę

Uchwała Nr 379/VII/2019
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 12 grudnia 2019 r.
 
w sprawie przyjęcia wykazu priorytetowych dziedzin pielęgniarstwa, które powinny być przedmiotem przetargu na prowadzenie szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych ze środków finansowych budżetu państwa na rok 2020

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 916.) oraz art. 70 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 576 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych w celu przedstawienia Ministrowi Zdrowia określa wykaz priorytetowych dziedzin pielęgniarstwa, które powinny być przedmiotem przetargu na prowadzenie szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych ze środków finansowych z budżetu państwa na rok 2020.

§ 2. Wykaz stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz NRPiP
Joanna Walewander

Prezes NRPiP
Zofia Małas

Załącznik do Uchwały Nr 379/VII/2019 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wykazu priorytetowych dziedzin pielęgniarstwa, które powinny być przedmiotem przetargu na prowadzenie szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych ze środków finansowych budżetu państwa na rok 2020

Województwo Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Priorytetowe szkolenia specjalizacyjne

dla pielęgniarek i położnych w roku 2020 

Dolnośląskie
 
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu

 

Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze

 

1. Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek
2. Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek
3. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek
4. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek
5. Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek
6. Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek
7. Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych
8. Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
Rez. Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek
Rez. Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych
Rez. Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek
Kujawsko-pomorskie Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Toruniu

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Włocławku

1. Ochrona zdrowia pracujących dla pielęgniarek
2. Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
3. Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych
Rez. Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek
Rez. Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
Rez. Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych
Lubelskie Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Chełmie

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Lublinie

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych z Zamościu

1.      Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
2.      Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek
3.      Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek
4.      Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek
5.      Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek
Rez. Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych
Rez. Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
Lubuskie Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wielkopolskim

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Zielonej Górze

1.       Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
2.       Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek
Rez. Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek
Rez. Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek
Łódzkie Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łodzi

1.      Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek
2.      Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek 
3.      Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek
4.       Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek
5.      Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych
6.      Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek
7.      Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
Rez. Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek
Rez. Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
Rez. Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek
Małopolskie Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Nowym Sączu

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie

1.      Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
2.      Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek 
3.      Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek
4.      Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek
5.      Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
6.      Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych
7.      Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych
Mazowieckie Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Płocku

Warszawska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Radomiu

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Ciechanowie

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Siedlcach

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Ostrołęce

1.      Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek
2.      Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek
3.      Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki  dla pielęgniarek
4.      Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
5.      Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych
6.      Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek
7.      Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek
8.      Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek
9.      Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek
10.  Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych
11.  Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek
12.  Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych
13.  Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek
Rez. Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek
Rez. Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
Rez. Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
Opolskie Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu 1. Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych
2. Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek
3. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki  dla pielęgniarek
4. Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek
Rez. Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek
Rez. Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
Rez. Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek
Podkarpackie Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krośnie

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Przeworsku

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

w Rzeszowie

1.      Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek
2.      Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek
3.      Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
4.      Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek
5.      Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych
6.      Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
Rez. Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek
Rez. Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek
Rez. Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek
Podlaskie Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łomży

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Suwałkach

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku

1. Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych
2. Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek
3. Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek
Rez. Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
Rez. Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek
Rez. Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
Pomorskie Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Słupsku

1.      Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek
2.      Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki  dla pielęgniarek
3.      Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek
4.      Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
5.      Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
6.      Ochrona zdrowia pracujących dla pielęgniarek
Rez. Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek
Rez. Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
Śląskie Beskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bielsku-Białej

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.         Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek
2.         Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
3.         Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek
4.         Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
5.         Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek
6.         Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
7.         Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych
8.         Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych
9.         Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek
10.     Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek
11.     Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych
12.     Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek
13.     Pielęgniarstwo paliatywnej dla pielęgniarek
14.     Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek
Rez. Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek
Rez. Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek
 

Świętokrzyskie

 

Świętokrzyska Izba Pielęgniarek i Położnych w Kielcach

 

 

1.      Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
2.      Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek
3.      Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek
4.      Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
5.      Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek
Rez. Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
Rez. Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek
Rez. Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek
Warmińsko-mazurskie Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie

1.    Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
2.    Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek
3.    Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
4.    Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych
Rez. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek
Rez. Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek
Rez. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek
Wielkopolskie
 
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Lesznie

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Pile

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

 

1.     Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek
2.     Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
3.     Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
4.     Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek
5.     Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek
6.     Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
Rez. Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych
Rez. Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek
Rez. Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych
Zachodniopomorskie Szczecińska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie

1.      Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek
2.      Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek
3.      Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych
4.      Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek
Rez. Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek
Rez. Pielęgniarstwo paliatywnej dla pielęgniarek
Rez. Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych