Zaznacz stronę

Uchwała nr 381/VII/2019

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 12 grudnia 2019 r.

w sprawie uchylenia uchwały nr 110/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia ramowych wzorów wniosków o wpis do rejestru oraz wpis zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych oraz wykaz danych objętych rejestrem

 

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. 2018 poz. 916.) oraz art. 76 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 576 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. W związku z koniecznością stosowania art. 76 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej przewidującego obowiązek składania wniosku o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych za pośrednictwem SMK, uchyla się uchwałę nr 110/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia ramowych wzorów wniosków o wpis do rejestru oraz wpis zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych oraz wykaz danych objętych rejestrem.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz NRPiP                                                                               Prezes NRPiP

Joanna Walewander                                                                          Zofia Małas