Zaznacz stronę

Uchwała Nr 389/VII/2020
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 11 marca 2020 r.

w sprawie dokonania zmiany do Uchwały Nr 76/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji i zespołów problemowych działających przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych, składu osobowego komisji problemowych i zespołów stałych działających przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych, Regulaminu działania komisji problemowych i zespołów stałych działających przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych zmienionej uchwałą nr 304/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 21 marca 2018r. oraz zmienionej uchwałą nr 317/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 czerwca 2018r. oraz zmienionej uchwałą nr 333/VII/2018 z dnia 12 września 2018r., zmienionej uchwała Nr 342/VII/2018 z dnia  6 grudnia 2018 r.

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 i ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. 2018 r, poz. 916) uchwala się, co następuje:

§ 1. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych dokonuje zmiany § 1 ww. uchwały, polegającej na dodaniu:  pkt. 17 Zespół Przedstawicieli Osób Rozpoczynających Wykonywanie Zawodu”.

§ 2. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych dokonuje zmiany w załączniku nr 1 do przedmiotowej uchwały poprzez dodanie pkt. 17 o treści:

”17. Zespół Przedstawicieli Osób Rozpoczynających Wykonywanie Zawodu

1.      Ewa Cieślik –  pielęgniarka – OIPiP Warszawa

2.      Kinga Kalita-Kurzyńska – położna – OIPiP Warszawa

3.      Patrycja Ostrogórska –  położna – OIPiP Warszawa

4.      Marceli Solecki – pielęgniarz – OIPiP Warszawa

5.      Maciej Latos – pielęgniarz – OIPiP Warszawa

6.      Agnieszka Gajewska –  położna – OIPiP Kraków”.

 

§ 3. Tekst jednolity zmienionego załącznika, o którym mowa w § 2 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz NRPiP                                                                               Prezes NRPiP

Joanna Walewander                                                                          Zofia Małas

 

 

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 389/VII/2020 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 11 marca 2020 r.  w sprawie dokonania zmiany do Uchwały Nr 76/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji  i zespołów problemowych działających przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych, składu osobowego komisji problemowych i zespołów stałych działających przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych, Regulaminu działania komisji problemowych i zespołów stałych działających przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych, zmienionej uchwałą nr 304/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 21 marca 2018r. oraz zmienionej uchwałą nr 317/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 czerwca 2018r. oraz zmienionej uchwałą nr 333/VII/2018 z dnia 12 września 2018r, zmienionej uchwałą Nr 342/VII/2018 z dnia  6 grudnia 2018 r.

 

Skład osobowy komisji problemowych i zespołów stałych działających przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych

 

1.       Komisja Etyki

1.      Tadeusz Wadas – OIPiP Kraków – Przewodniczący Komisji

2.      Józef Luberda – OIPiP Kraków

3.      Hanna Paszko – OIPiP Katowice

4.      Anna Jończyk – OIPiP Łódź

 

2. Komisja Prawa i legislacji

1.      Mariola Głowacka – OIPiP Płock – Przewodnicząca Komisji

2.      Bernadeta Tetłak – OIPiP Bielsko Biała

3.      Beata Żółkiewska – OIPiP Chełm

4.      Anita Drążek – OIPiP Rzeszów

5.      Teresa Kruczkowska – OIPiP Poznań

6.      Izabela Metelska – OIPiP Łomża

7.      Anna Janik – OIPiP Katowice

8.      Cecylia Dolińska – OIPiP Białystok

 

3. Komisja Nauki, kształcenia i rozwoju zawodowego

1.      Beata Olejnik – OIPiP Białystok –  Przewodnicząca Komisji

2.      Anna Szafran – OIPiP Wrocław

3.      Jarosław Czepczarz – OIPiP Opole

4.      Ewa Molka – OIPiP Katowice

5.      Barbara Płaza – OIPiP Częstochowa

6.      Anna Kliś – OIPiP Bielsko Biała

7.      Sabina Wiatkowska– OIPiP Opole

8.      Jan Kachaniuk – OIPiP Lublin

9.      Aleksandra Gutysz-Wojnicka – OIPiP Olsztyn

10.  Elżbieta Dróżdż- Kubicka– OIPiP Warszawa

11.  Dorota Karpacka – OIPiP Warszawa

12.  Gabriela Hofman – OIPiP Szczecin

13.  Mariola Głowacka – OIPiP Płock

 

4. Zespół ds. Kontroli organizatorów kształcenia

1.    Tomasz Kaczmarek – OIPiP Poznań – Przewodniczący Zespołu

2.      Wiesław Zielonka – OIPiP Wrocław

3.      Katarzyna Florek – OIPiP Bydgoszcz

4.      Hanna Sposób – OIPiP Siedlce

5.      Anna Maria Król – OIPiP Szczecin

6.      Cecylia Dolińska – OIPiP Białystok

7.      Tomasz Czech – OIPiP Częstochowa

8.      Hanna Dobrowolska – OIPiP Katowice

9.      Elżbieta Dróżdż-Kubicka – OIPiP Warszawa

10.  Halina Synakiewicz – OIPiP Częstochowa

 

5. Komisja Budżetowo–finansowa

1.      Agnieszka Kałużna – OIPiP Łódź – Przewodnicząca Komisji

2.      Gabriela Hofman – OIPiP Szczecin

3.      Jacek Gawłowski – OIPiP Kielce

4.      Małgorzata Sokulska – OIPiP Radom

5.      Krystyna Ptok – OIPiP Katowice

 

6. Komisja ds. Warunków płacy i pracy

1.      Andrzej Tytuła – OIPiP Lublin – Przewodniczący Komisji

2.    Iwona Borchulska – OIPiP  Katowice

3.      Krystyna Ptok – OIPiP Katowice

4.      Anna Wonaszek – OIPiP Gdańsk

5.      Agata Sadowska-Mentel – OIPiP Bielsko Biała

6.      Izabela Metelska – OIPiP Łomża

7.      Danuta Kryś – OIPiP Częstochowa

 

7. Zespół ds. Ochrony zdrowia pracujących

1. Anna Raj – Przewodnicząca Zespołu

2. Danuta Kusiak – OIPiP Zamość

3. Sonia Grychtoł – OIPiP Katowice

4. Halina Kąkolewska – Gorzów Wielkopolski

5. Danuta Fularz – OIPiP Kraków

6. Katarzyna Kocka – OIPiP Lublin

7. Beata Baliszewska – OIPiP Warszawa

 

8. Komisja ds. Położnych

1.      Wiesława Welke – OIPiP Konin – Przewodnicząca Komisji

2.      Beata Marzec – OIPiP Kraków

3.      Danuta Adamczyk – Wiśniewska – OIPiP Gdańsk

4.      Anna Janik – OIPiP Katowice

5.      Gabriela Hofman – OIPiP Szczecin

6.      Ilona Lesiak – OIPiP Bielsko Biała

7.      Barbara Dresler – OIPiP Łódź

8.      Beata Żółkiewska – OIPiP Chełm

9.      Jolanta Garus Kmieć – OIPiP Częstochowa

10.  Agnieszka Szymczak – OIPiP Lublin

 

9. Komisja ds. Świadczeń gwarantowanych

1. Tomasz Krzysztyniak – OIPiP Toruń – Przewodniczący Komisji

2. Maria Matusiak – OIPiP Szczecin

3. Alicja Stanikowska – OIPiP Poznań

4. Anna Janik-OIPiP Katowice

5. Wiesława Welke – OIPiP Konin

6. Elżbieta Pleczyńska – OIPiP Płock

7. Beata Olejnik- OIPiP Białystok

8. Tadeusz Wadas – OIPiP Kraków

9. Jacek Gawłowski – OIPiP Kielce

 

10. Zespół ds. podstawowej opieki zdrowotnej

1. Alicja Stanikowska – OIPiP Poznań – Przewodnicząca Zespołu

2. Małgorzata Tokarska – OIPiP Ciechanów

3. Maria Grabowska – OIPiP Katowice

4. Jolanta Nowak – OIPiP Kalisz

5. Lidia Bogus – OIPiP Szczecin

6. Danuta Staszewska Kryślak – OIPiP Poznań

7. Ewa Grejner – OIPiP Zielona Góra

8. Mirena Ciżmowska – OIPIP w Gdańsku

 

11.     Zespół ds. Opieki długoterminowej i paliatywnej

1. Maria Matusiak – OIPiP Szczecin – Przewodnicząca Zespołu

2. Tadeusz Wadas – OIPiP Kraków

3. Małgorzata Kowańska – OIPiP Kalisz

4. Małgorzata Holek – OIPiP Szczecin

5. Iwona Markiewicz – OIPiP Częstochowa

6. Anna Kaptacz – OIPiP Częstochowa

7. Małgorzata Baran – OIPiP Katowice

8. Teresa Witusik – OIPiP Krosno

9. Teresa Kuziara-OIPiP Rzeszów

 

12.     Zespół ds. lecznictwa szpitalnego

1. Anna Janik – OIPiP Katowice- Przewodnicząca Zespołu

2. Anna Szafran – OIPiP Wrocław

3. Janusz Grzegorczyk – OIPiP Ostrołęka

4. Elżbieta Garwacka-Czachor – OIPiP Wrocław

5. Elżbieta Dróżdż Kubicka – OIPiP Warszawa

6. Elżbieta Słojewska-Poznańska – OIPiP Jelenia Góra

7. Barbara Frymorgen – OIPiP Bielsko Biała

8. Jarosław Panek – OIPiP Katowice

9. Anna Janiga – OIPiP Rzeszów

 

13.    Komisja Skarg i wniosków

1.    Elżbieta Pleczyńska – OIPiP Płock – Przewodnicząca Komisji

2.    Małgorzata Zawirowska – OIPiP Włocławek

3.    Teresa Kruczkowska – OIPiP Poznań

4.    Marek Przybył – OIPiP Kalisz

 

14.    Zespół ds. Domów pomocy społecznej

1.      Teresa Kuziara – OIPiP Rzeszów – Przewodnicząca Komisji

2.      Bożena Hudzik – OIPiP Nowy Sącz

3.      Bożena Ożga – OIPiP Zamość

4.      Renata Michalska – OIPiP Krosno

5.      Jolanta Okoń – OIPiP Zamość

 

15.    Zespół ds. Służb mundurowych

 1. Stanisław Łukasik – OIPiP Kraków – Przewodniczący Komisji
 2. Anna Kaczmarek – OIPiP Wrocław
 3. Jerzy Woźniak – OIPiP Bydgoszcz
 4. Grzegorz Bzdyra – OIPiP Kraków

16.    Zespół ds. Ratownictwa medycznego

 1. Jacek Gawłowski – Przewodniczący Zespołu
 2. Wiesław Zielonka – OIPiP Wrocław
 3. Urszula Bednarek – OIPiP Nowy Sącz
 4. Lucyna Kasprzyk – OIPiP Kalisz
 5. Ewa Ślązak – OIPiP Warszawa
 6. Andrzej Chrzęstek – OIPiP Częstochowa
 7. Beata Tomsza – OIPiP Katowice
 8. Barbara Król – OIPiP Zielona Góra
 9. Renata Sobczak – OIPiP Łódź
 10. Bożena Woźniak-Pachota – OIPiP Kraków
 11. Jadwiga Klukow – OIPiP Lublin
 12. Bernarda Machniak – OIPiP Siedlce

17. Zespół Przedstawicieli Osób Rozpoczynających Wykonywanie Zawodu

1.      Ewa Cieślik –  pielęgniarka – OIPiP Warszawa

2.      Kinga Kalita-Kurzyńska – położna – OIPiP Warszawa

3.      Patrycja Ostrogórska – położna – OIPiP Warszawa

4.      Marceli Solecki – pielęgniarz – OIPiP Warszawa

5.      Maciej Latos –  pielęgniarz – OIPiP Warszawa

6.      Agnieszka Gajewska – położna – OIPiP Kraków