Zaznacz stronę

Uchwała Nr 409/VII/2020

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 15 października 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na realizację postanowień porozumienia zawartego z Ministrem Zdrowia i Ministrem Cyfryzacji dotyczącego opracowania rozwiązania umożliwiającego korzystanie przez pielęgniarki i położne obywateli Polski z publicznej aplikacji mobilnej „mObywatel” dla celu prezentacji mobilnego Prawa Wykonywania Zawodu

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. 2018 r. poz. 916 ze zm) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

1.     Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wyraża zgodę na współpracę z Ministrem Zdrowia i Ministrem Cyfryzacji na rozpoczęcie prac związanych z opracowaniem rozwiązania umożliwiającego korzystanie przez pielęgniarki i położne obywateli Polski z publicznej aplikacji mobilnej „mObywatel” dla celu prezentacji mobilnego Prawa Wykonywania Zawodu.

2.     Współpraca, o której mowa w § 1 pkt) 1 polegać będzie na:

– opracowaniu koncepcji rozwiązania, o którym mowa powyżej,

– opracowaniu rozwiązań legislacyjno-prawnych umożliwiających wdrożenie mPWZ,

– wykonaniu prototypu rozwiązania, o którym mowa powyżej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz NRPiP                                                                                                Wiceprezes NRPiP

Joanna Walewander                                                                                                Mariola Łodzińska