Zaznacz stronę

Uchwała Nr 419/VII/2020
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 8 grudnia 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Wydawnictwem Naukowym PWN SA o świadczenie usług i udzielenie licencji na dostęp do wirtualnej czytelni dla okręgowych izb pielęgniarek i położnych

 

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. 2018, poz. 916 ze zm.) oraz art. 14hb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 1842 ze zm.) uchwala się, co następuje:

1. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wyraża zgodę na zawarcie umowy z Wydawnictwem Naukowym PWN SA o świadczenie usług i udzielenie licencji na dostęp do wirtualnej czytelni IBUK.pl dla okręgowych izb pielęgniarek i położnych.

2. Koszty wynikające z umowy pokrywają okręgowe izby pielęgniarek i położnych.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Sekretarz NRPiP                                  Skarbnik NRPiP                                      Prezes NRPiP

Joanna Walewander                             Danuta Adamek                                      Zofia Małas