Zaznacz stronę

Uchwała Nr 463/VII/2021

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 19 kwietnia 2021 r.

w sprawie powołania Komisji Historycznej

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. 2021, poz. 628) oraz art. 14hb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 1842 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§1. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych powołuje Komisję Historyczną w następującym składzie:

 1. Joanna Walewander
 2. Anna Maria Król
 3. Teresa Kuziara
 4. Lucyna Jakubowska
 5. Teresa Kruczkowska
 6. Małgorzata Szwed
 7. Grażyna Rogala-Pawelczyk
 8. Maria Danielewicz
 9. Tadeusz Wadas

§ 2. Do zadań Komisji Historycznej należeć będą następujące działania:

 1. uporządkowanie zbiorów (zdjęć, publikacji, notatek, protokołów, artykułów),
 2. zgromadzenie, zabezpieczenie i opracowanie dokumentów ilustrujących powstanie samorządu pielęgniarek i położnych,
 3. dokumentowanie przemian dokonujących się dla zawodu pielęgniarki, zawodu położnej na przestrzeni lat,
 4. współpraca z Okręgowymi Izbami Pielęgniarek i Położnych w zakresie pozyskiwania informacji dla opracowania ważnych wydarzeń z prac samorządu pielęgniarek i położnych.

§3. Obsługę Zespołu zapewnia Dział Sekretarza Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.

§ 4. Koszty wynikające z realizacji uchwały ujęte zostaną w wykonaniu budżetu NIPiP r. w poz. „Koszty NRPiP” pkt 1. – „Narad, posiedzenia i inne( NR, Prezydium, komisje i inne)”.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz NRPiP Wiceprezes NRPiP
Joanna Walewander Mariola Łodzińska