Zaznacz stronę

Uchwała Nr 473/VII/2021

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 22 czerwca 2021 r.

 

w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Kursu specjalistycznego Wykonanie badania spirometrycznego organizowanego przez Warszawską Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych

                                                                                                                                        

Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U.  2021, poz. 628), art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2021, poz. 479) oraz art. 14 hb ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 1842 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Kursu specjalistycznego Wykonanie badania spirometrycznego organizowanego przez Warszawską Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych pod numerem 00015/C/02489.

1) Oznaczenie organizatora kształcenia: Warszawska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
2) Adres zamieszkania lub siedziby: Al. Reymonta 8 01-842 Warszawa
3) Numer identyfikacji podatkowej NIP: 525-14-12-932
4) Forma organizacyjno-prawna: Jednostka organizacyjna samorządu pielęgniarek i położnych
5) Rodzaj i dziedzina kształcenia: Kurs specjalistyczny Wykonanie badania spirometrycznego
6) Program przeznaczony dla: Pielęgniarek
7) System kształcenia: Niestacjonarny
8) Miejsce prowadzenia kształcenia:

– Zajęcia teoretyczne:

 

 

 

 

 

– Zajęcia praktyczne:

 

 

 

– Warszawa 01-842 Al. Reymonta 8 Warszawska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

– Warszawa 00-848 ul. Żelazna 59 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Warszawie

 

– Warszawa 01-138 ul. Płocka 26 Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc – Pracownia badań spirometrycznych dla dorosłych

– Warszawa 02-091 ul. Żwirki i Wigury 63A Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Polikarpa Brudzińskiego – Pracownia badań spirometrycznych dla dzieci

– Warszawa 03-924 ul. Niekłańska 4/24 Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. J. Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Pracownia badań spirometrycznych dla dzieci

– Warszawa 04-730 Aleja Dzieci Polskich 29 Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” – Pracownia badań spirometrycznych dla dzieci

– Warszawa 01-211 ul. Marcina Kasprzaka 17A Instytut Matki i Dziecka – Pracownia badań spirometrycznych dla dzieci

– Otwock 05-400 ul. Stefana Żeromskiego 57 Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy. Oddział I chorób płuc i gruźlicy dla dzieci i młodzieży – Pracownia badań spirometrycznych dla dzieci

– Otwock 05-400 ul. Konarskiego 13 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Adama Grucy CMKP – Pracownia badań spirometrycznych dla dorosłych

– Warszawa 02-097 ul. Stefana Banacha 1a Centralny Szpital Kliniczny UCK WUM – Pracownia badań spirometrycznych dla dorosłych

– Warszawa 02-507 ul. Wołoska 137 Centralny Szpital Kliniczny MSWiA – Pracownia badań spirometrycznych dla dorosłych

– Wołomin 05-200 ul. Gdyńska 1/3 Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy – Pracownia badań spirometrycznych dla dorosłych; Pracownia badań spirometrycznych dla dzieci

– Grodzisk Mazowiecki 05-825 ul. Daleka 11 Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II – Pracownia badań spirometrycznych dla dorosłych

– Warszawa 02-495 ul. Dzieci Warszawy 29 Przychodnia  Lekarsko Stomatologiczna „AMODENT” – Pracownia badań spirometrycznych dla dorosłych; Pracownia badań spirometrycznych dla dzieci

– Warszawa 01-830 Al. Zjednoczenia 36 Centrum Medyczne dla dorosłych i dzieci – Pracownia badań spirometrycznych dla dorosłych;

Pracownia badań spirometrycznych dla dzieci

– Warszawa 01-005 ul. Nowolipie 18 Centrum Rehabilitacji dla dzieci i dorosłych – Pracownia badań spirometrycznych dla dorosłych

– Warszawa 00-112 ul. Bagno 2 Centrum Medyczne MML – Pracownia badań spirometrycznych dla dorosłych

– Warszawa 02-513 A.J.Madalińskiego 13 SZPZLO Warszawa-Mokotów – Pracownia badań spirometrycznych dla dorosłych; Pracownia badań spirometrycznych dla dzieci

– Warszawa 02-838 ul. Kajakowa 12 SPZOZ Warszawa-Ursynów Poradnia Pulmunologii dla Dzieci i Młodzieży – Pracownia badań spirometrycznych dla dzieci

– Warszawa 02-786 ul. Zamiany 13 SPZOZ Warszawa-Ursynów – Pracownia badań spirometrycznych dla dorosłych

– Warszawa 01-199 ul. Leszno 17 SPZOZ Warszawa Wola Śródmieście – Pracownia badań spirometrycznych dla dorosłych; Pracownia badań spirometrycznych dla dzieci

– Warszawa 02-353 ul. Szczęśliwiecka 36 Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota – Pracownia badań spirometrycznych dla dorosłych; Pracownia badań spirometrycznych dla dzieci

– Warszawa 01-637 ul. Karola Szajnochy 8 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz – Pracownia badań spirometrycznych dla dorosłych; Pracownia badań spirometrycznych dla dzieci

– Warszawa 05-543 ul. Tykocińska 34 Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek – Pracownia badań spirometrycznych dla dorosłych; Pracownia badań spirometrycznych dla dzieci

– Warszawa 03-130 ul. Milenijna 4 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka – Pracownia badań spirometrycznych dla dorosłych; Pracownia badań spirometrycznych dla dzieci

– Warszawa 01-493 ul. Wrocławska 19 Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego. Warszawa Bemowo-Włochy – Pracownia badań spirometrycznych dla dorosłych; Pracownia badań spirometrycznych dla dzieci

– Warszawa 03-719 ul. Jagiellońska 34 Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga – Północ – Pracownia badań spirometrycznych dla dorosłych; Pracownia badań spirometrycznych dla dzieci

– Warszawa 04-082 ul. Krypska 39 Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga – Południe – Pracownia badań spirometrycznych dla dorosłych; Pracownia badań spirometrycznych dla dzieci

– Warszawa 05-800 ul. Warsztatowa 1 Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Pracownia badań spirometrycznych dla dorosłych

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Wniosek złożony poprzez System Monitorowania Kształcenia w dniu 21 czerwca 2021 r. przez Warszawską Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych dotyczący wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych, program Kurs specjalistyczny Wykonanie badania spirometrycznego, program zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w dniu 19 sierpnia 2015 r., spełnia wymogi formalne zgodne z art. 76 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2021, poz. 479).

Pouczenie

Stronie przysługuje odwołanie od niniejszej uchwały do Ministra Zdrowia, które należy złożyć za pośrednictwem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały. W trakcie biegu powyższego terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania uchwała staje się ostateczna i prawomocna.

 

Wiceprezes NRPiP Prezes NRPiP
Mariola Łodzińska Zofia Małas