Zaznacz stronę

Uchwała Nr 478/VII/2021

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 22 czerwca 2021 r.

w sprawie kandydata Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych

 

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. 2021, poz. 628) w związku z art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2021, poz. 479) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych (Dz. U. 2021, poz. 1017) oraz art. 14hb ustawy z dnia 2 marca 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 1842 ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych zgłasza Panią Mariolę Głowacką na członka Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych na kadencję w latach 2021-2025.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Wiceprezes NRPiP Prezes NRPiP
Mariola Łodzińska Zofia Małas