Zaznacz stronę

 

Uchwała Nr 514/VII/2021

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 15 grudnia 2021 r.

      w sprawie przyznania i nadania odznaczenia samorządu pielęgniarek i położnych     

Na podstawie art. 22 ust. 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. 2021, poz. 628) w związku z Regulaminem przyznawania i nadawania odznaczeń samorządu pielęgniarek i położnych przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych, stanowiącym załącznik do uchwały nr 78/VI/2012 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 4 grudnia 2012 r. zmienionego uchwałą w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały nr 297/VI/2015 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 78/VI/2012 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu przyznawania i nadawania odznaczeń samorządu pielęgniarek i położnych przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych zmienionej uchwałą Nr 75/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały nr 297/VI/2015 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 78/VI/2012 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu przyznawania i nadawania odznaczeń samorządu pielęgniarek i położnych przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych i zmienionej uchwałą nr 79/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały nr 297/VI/2015 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 78/VI/2012 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu przyznawania i nadawania odznaczeń samorządu pielęgniarek i położnych przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych oraz art. 14hb ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2021, poz. 2095) uchwala się, co następuje:

§ 1. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych nadaje odznaczenia samorządu pielęgniarek i położnych osobom wymienionym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz NRPiP Prezes NRPiP
Joanna Walewander Zofia Małas

Załącznik do Uchwały nr 514/VII/2021 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 15 grudnia 2021 r.
w sprawie przyznania i nadania odznaczenia samorządu pielęgniarek i położnych

Wnioskodawca  ODZNACZENIA BRĄZOWE ODZNACZENIA SREBRNE ODZNACZENIA HONOROWE
ORPiP w Wałbrzychu 1.      Dorota Ciesielska

2.      Dorota Maria Ferenc – Rudnicka

3.      Danuta Jędrzejczyk

4.      Natalia Teresa Kaszuba

5.      Katarzyna Leksowska – Osińska

6.      Dorota Ewa Midor

7.      Hanna Małgorzata Mikus

8.      Małgorzata Młyńczak

9.      Edyta Wioletta Studzińska

10.  Janusz Marek Szachniewicz

11.  Halina Ulanowska

12.  Iza Zdanowicz

13.  Danuta Jurczyńska – Job

14.  Dorota Katarzyna Kopeć

15.  Dorota Danuta Sikora

16.  Grażyna Wiesława Bieniada

1.      Anna Beata Brodzińska

2.      Elżbieta Bujak-Rogala

3.      Wiesława Bożena Fryźlewicz

4.       Barbara Ludwika Gutkowska –Domańska

5.       Iwona Kornel Michańcio

6.       Ewa Kowalska

7.       Monika Maria Szyc

8.       Renata Bożena Mrozek

9.       Anna Maria Wachowiak-Bobkiewicz

10.   Alicja Maria Cieszyńska

1. Barbara Elżbieta Konefał