Menu

Uchwała Nr 642/VIIP/2017

Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 23 stycznia 2017 r.

w sprawie podpisania umowy o współpracy z Fundacją „Razem Zmieniamy Świat”

 

Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.) oraz Uchwały Nr 6/VII/2016 NRPiP z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do działania w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych wyraża zgodę na podpisanie umowy o współpracy w zakresie realizacji projektu pn. „Wyjdę ze szpitala i co dalej? Damy radę!” z Fundacją „Razem Zmieniamy Świat”.

§ 2. Harmonogram współpracy z Fundacją „Razem Zmieniamy Świat” stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz NRPiP                                Skarbnik NRPiP                                     Prezes NRPiP

Joanna Walewander                           Danuta Adamek                                     Zofia Małas

 

Załącznik do uchwały Nr 642/VIIP/2017 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie podpisania umowy o współpracy z Fundacją „Razem Zmieniamy Świat”

Harmonogram współpracy z Fundacją „Razem Zmieniamy Świat”

I etap projektuPozyskanie do projektu 50 szpitali z całej Polski przy współpracy z oipip.kwiecień 2017 r. – marzec 2018 r.
Konferencja pn „Wychodzę ze szpitala i co dalej? Ogólnopolski projekt wsparcia dla osób opiekujących się niesamodzielnymi pacjentami w domu”.6 kwietnia 2017 r. Toruń
Systematyczna praca w poszczególnych szpitalach.7 kwietnia 2017 r. – 31 marca 2018 r.
Ocena efektów realizacji projektu w okresie kwiecień-grudzień 2017I kwartał 2018 r.
Przygotowanie w oparciu o ocenę efektów realizacji projektu założeń i planu II etapu projektu.kwiecień 2018 r. – marzec 2019 r.