Menu

Uchwała Nr 685/VIIP/2017

Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 14 lutego 2017 r.

w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji
w zakresie kształcenia podyplomowego

 

Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.) oraz § 25 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1761) oraz Uchwały Nr 6/VII/2016 NRPiP z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do działania w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych deleguje osobę do udziału w pracach komisji egzaminacyjnej w zakresie kształcenia podyplomowego prowadzonego przez Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie:

  1. Justyna Czekaj, Barańska Beata, Małgorzata Gubernat – kurs kwalifikacyjny „Pielęgniarstwo onkologiczne” – program dla pielęgniarek.
  2. Berny Wiesława, Bester Magdalena, Galas Janusz – kurs kwalifikacyjny „Pielęgniarstwo psychiatryczne” – program dla pielęgniarek.
  3. Aksamit Grażyna, Liput Dorota – kurs kwalifikacyjny „Pielęgniarstwo geriatryczne” – program dla pielęgniarek.
  4. Ochał Ewa, Gaj Grażyna – kurs specjalistyczny „Wykonywanie badania spirometrycznego” – program dla pielęgniarek.
  5. Berny Wiesława, Bester Magdalena, Galas Janusz – kurs specjalistyczny „Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi” – program dla pielęgniarek.
  6. Hus Mariola, Czekaj Justyna – kurs specjalistyczny „Opieka nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów” – program dla pielęgniarek.
  7. Orłowska Beata, Gołczyńska Renata, Ziaja Bożena – kurs specjalistyczny „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego” – program dla pielęgniarek i położnych.
  8. Orłowska Beata – kurs specjalistyczny „Wywiad i badanie fizykalne” – program przeznaczony dla pielęgniarek i położnych.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Sekretarz NRPiP

Joanna Walewander
Prezes NRPiP
Zofia Małas