Zaznacz stronę

Uchwała nr 7

VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych

z dnia 18 stycznia 2016 r.

w sprawie wyboru Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

 

Na podstawie art. 20 pkt 7 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 174, poz. 1038 ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych stwierdza się, że w wyniku przeprowadzonego głosowania na Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych VII kadencji została wybrana następująca osoba:

Zofia Małas.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz Zjazdu

Andrzej Tytuła
Przewodniczący Zjazdu

Sebastian Irzykowski

error

Podziel się informacją z znajomymi