Zaznacz stronę

Uchwała nr 8

VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych

z dnia 18 stycznia 2016 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Naczelnej Komisji Rewizyjnej

 

Na podstawie art. 20 pkt 7 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 174, poz. 1038 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych stwierdza się, że w wyniku przeprowadzonego głosowania na Przewodniczącego Naczelnej Komisji Rewizyjnej VII kadencji wybrana została następująca osoba:

Kamilla Gólcz.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz ZjazduPrzewodniczący Zjazdu
 

Andrzej Tytuła

 

Sebastian Irzykowski

 

 

 

error

Podziel się informacją z znajomymi