Menu

Uchwała Nr 852/VIIP/2017

Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 4 lipca 2017 r.

w sprawie przyznania i nadania odznaczenia samorządu pielęgniarek i położnych

 

Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 174, poz. 1038 z późn. zm.) w związku z Regulaminem przyznawania i nadawania odznaczeń samorządu pielęgniarek i położnych przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych, stanowiącym załącznik do uchwały nr 297/VI/2015 NRPiP z dnia 25 marca 2015 r. zmienionego uchwałą w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały nr 297/VI/2015 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 78/VI/2012 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu przyznawania i nadawania odznaczeń samorządu pielęgniarek i położnych przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych zmienionej uchwałą Nr 75/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały nr 297/VI/2015 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 78/VI/2012 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu przyznawania i nadawania odznaczeń samorządu pielęgniarek i położnych przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych oraz uchwały nr 6/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do działania w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych uchwala się, co następuje uchwala się, co następuje:

§ 1. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych nadaje odznaczenia samorządu pielęgniarek i położnych osobom wymienionym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprezes NRPiP Prezes NRPiP
Mariola Łodzińska Zofia Małas

 

 

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 852/VIIP/2017 Prezydium NRPiP z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie przyznania i nadania odznaczenia samorządu pielęgniarek i położnych

 

Przyznane odznaczenia samorządu pielęgniarek i położnych

ORPiP Odznaczenie Złote Odznaczenie Srebrne Odznaczenie brązowe
Ciechanów Agnieszka Stefania Bukowska

 

 

Przyznane odznaczenia/medalu za zasługi dla samorządu pielęgniarek i położnych

Wnioskodawca Rodzaj odznaczenia/medalu Imię i nazwisko kandydata do odznaczenia
Prezes NRPiP Statuetka „Cierpiącym przywrócić nadzieję Lucyna Dargiewicz