Menu

Uchwała nr 871/VIIP/2017

Prezydium Naczelnej Rada Pielęgniarek i Położnych

z dnia 22 sierpnia 2017 r.

 w sprawie delegowania przedstawicieli samorządu pielęgniarek i położnych do rad społecznych podmiotów leczniczych resortu obrony narodowej

 

Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038) art. 48 ust. 1 i ust. 6 pkt 2b ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016r. poz. 1638, 1948 i 2260) uchwały nr 6/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do działania w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych uchwala się, co następuje:

1. Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych deleguje przedstawicieli samorządu pielęgniarek i położnych do rad społecznych podmiotów leczniczych resortu obrony narodowej:

Lp.Podmiot leczniczyImię i nazwisko przedstawiciela

1.

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w LublinieAndrzej Tytuła
2.4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we WrocławiuUrszula Olechowska
3.5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w KrakowieDanuta Adamek
4.10 Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w BydgoszczyKatarzyna Florek
5.7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią SPZOZ w GdańskuAnna Czarnecka
6.6 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w DęblinieAndrzej Tytuła
7.107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ  w WałczuMarcin Michlewicz
8.109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w SzczecinieMaria Matusiak
9.115 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w HeluAnna Czarnecka
10.116 Szpital  Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w OpoluSabina Wiatkowska
11.21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SPZOZ w Busku-ZdrojuJacek Gawłowski
12.22  Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SPZOZ w  CiechocinkuMałgorzata Zawirowska
13.23 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SPZOZ w Lądku-ZdrojuMaria Pałeczka
14.Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w BiałymstokuCecylia Dolińska
15.Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Bielsku- BiałejMałgorzata Szwed
16.Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w BraniewieWioletta Budko
17.Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w GdyniMarzena Olszewska-Fryc
18.Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w GiżyckuMaria Danielewicz
19.Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Gorzowie Wlkp.Wiesława Kandefer
20.Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w GrudziądzuTomasz Krzysztyniak
21.Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w GubinieWeronika Rozenberger
22.Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w KielcachEwa Mikołajczyk
23.Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Kołobrzegu Ewa Wojciechowska
24.Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w KoszalinieBożena Wojcikiewicz
25.Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w LegionowieJacek Wojciechowski
26.Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w ŁodziAgnieszka Kałużna
27.Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w NysieJarosław Czapczarz
28.Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w PoznaniuTomasz Kaczmarek
29.Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w RadomiuMariola Łodzińska
30.Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w SiedlcachHanna Sposób
31.Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w SłupskuElżbieta Grygorowicz
32.Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w StargardzieGabriela Hofman
33.Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w SzczecinkuJustyna Laska
34.Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w ŚwidwinieJolanta Zagowałko
35.Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w ŚwinoujściuAnna Maria Król
36.Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w ToruniuTomasz Krzysztyniak
37.Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w UstceSebastian Irzykowski
38.Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w WitkowieWiesława Welke
39.39. Przychodnia Lekarska Wojskowej Akademii Technicznej SPZOZ w WarszawieElżbieta Madajczyk
40.Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska „SpecLek” SPZOZ  w WarszawieElżbieta Madajczyk
41.Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska „CePeLek” SPZOZ w WarszawieKrystyna Górecka

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz NRPiPWiceprezes NRPiP
Joanna WalewanderMariola Łodzińska