Menu

Uchwała nr 871/VIIP/2017

Prezydium Naczelnej Rada Pielęgniarek i Położnych

z dnia 22 sierpnia 2017 r.

 w sprawie delegowania przedstawicieli samorządu pielęgniarek i położnych do rad społecznych podmiotów leczniczych resortu obrony narodowej

 

Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038) art. 48 ust. 1 i ust. 6 pkt 2b ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016r. poz. 1638, 1948 i 2260) uchwały nr 6/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do działania w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych uchwala się, co następuje:

1. Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych deleguje przedstawicieli samorządu pielęgniarek i położnych do rad społecznych podmiotów leczniczych resortu obrony narodowej:

Lp. Podmiot leczniczy Imię i nazwisko przedstawiciela

1.

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Andrzej Tytuła
2. 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu Urszula Olechowska
3. 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Krakowie Danuta Adamek
4. 10 Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy Katarzyna Florek
5. 7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią SPZOZ w Gdańsku Anna Czarnecka
6. 6 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Dęblinie Andrzej Tytuła
7. 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ  w Wałczu Marcin Michlewicz
8. 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Szczecinie Maria Matusiak
9. 115 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Helu Anna Czarnecka
10. 116 Szpital  Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Opolu Sabina Wiatkowska
11. 21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SPZOZ w Busku-Zdroju Jacek Gawłowski
12. 22  Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SPZOZ w  Ciechocinku Małgorzata Zawirowska
13. 23 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SPZOZ w Lądku-Zdroju Maria Pałeczka
14. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Białymstoku Cecylia Dolińska
15. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Bielsku- Białej Małgorzata Szwed
16. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Braniewie Wioletta Budko
17. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Gdyni Marzena Olszewska-Fryc
18. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Giżycku Maria Danielewicz
19. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Gorzowie Wlkp. Wiesława Kandefer
20. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Grudziądzu Tomasz Krzysztyniak
21. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Gubinie Weronika Rozenberger
22. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Kielcach Ewa Mikołajczyk
23. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Kołobrzegu  Ewa Wojciechowska
24. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Koszalinie Bożena Wojcikiewicz
25. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Legionowie Jacek Wojciechowski
26. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Łodzi Agnieszka Kałużna
27. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Nysie Jarosław Czapczarz
28. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Poznaniu Tomasz Kaczmarek
29. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Radomiu Mariola Łodzińska
30. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Siedlcach Hanna Sposób
31. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Słupsku Elżbieta Grygorowicz
32. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Stargardzie Gabriela Hofman
33. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Szczecinku Justyna Laska
34. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Świdwinie Jolanta Zagowałko
35. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Świnoujściu Anna Maria Król
36. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Toruniu Tomasz Krzysztyniak
37. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Ustce Sebastian Irzykowski
38. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Witkowie Wiesława Welke
39. 39. Przychodnia Lekarska Wojskowej Akademii Technicznej SPZOZ w Warszawie Elżbieta Madajczyk
40. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska „SpecLek” SPZOZ  w Warszawie Elżbieta Madajczyk
41. Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska „CePeLek” SPZOZ w Warszawie Krystyna Górecka

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz NRPiP Wiceprezes NRPiP
Joanna Walewander Mariola Łodzińska