Menu

Uchwała Nr 89/VII/2016

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 9 marca 2016 r.

w sprawie objęcia w roku jubileuszowym XXV-lecia samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych honorowym patronatem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych uroczystych obchodów jubileuszy w okręgowych izbach pielęgniarek i położnych

 

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych postanawia objąć honorowym patronatem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych obchody XXV-lecia samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych organizowane przez okręgowe izby pielęgniarek i położnych.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Sekretarz NRPiP                                                                               Prezes NRPiP

Joanna Walewander                                                                          Zofia Małas