Zaznacz stronę

Rozbłyśnij blaskiem z pomagania! W.KRUK przekazało NIPiP 20% wartości sprzedaży netto jubileuszowej kolekcji Blask na pomoc pielęgniarkom i położnym.

Dzięki zaangażowaniu firmy, ale też Klientów, którzy uznali za ważne i konieczne przekazanie wsparcia pielęgniarkom i położnym, NIPiP otrzymane od W. Kruk środki pieniężne przeznaczy na pomoc prawną dla pielęgniarek oraz zakup środków ochrony osobistej.

Serdecznie dziękujemy.