Zaznacz stronę

 Na Zamku Królewskim w Warszawie 26 listopada 2019 r. odbyła się uroczystość wręczenia corocznej Nagrody im. Haliny Krahelskiej, statuetek Mecum Tutissimus Ibis w XXVI edycji konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” oraz wyróżnień specjalnych głównego inspektora pracy dla społecznych inspektorów pracy.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele prezydenta, parlamentu, rządu, organów nadzoru i kontroli warunków pracy, środowisk naukowych, stowarzyszeń działających w ochronie pracy, związków zawodowych i organizacji pracodawców. Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych reprezentowała Wiceprezes Mariola Łodzińska.

MM