Zaznacz stronę

Magazyn Pielęgniarki i Położnej

 
Magazyn Pielęgniarki i Położnej to ogólnopolski miesięcznik zawodowo-środowiskowy. Jest oficjalnym czasopismem Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych www.nipip.pl

Magazyn Pielęgniarki i Położnej wydawany jest od 1995 roku. Dorobił się w tym okresie własnego stylu, wynikającego z linii programowej Wydawcy, modyfikowanej na bieżąco dzięki dostępowi do najnowszych wyników badań i informacji o zmianach w polityce dotyczącej ochrony zdrowia. W efekcie MPiP, ewoluując na przestrzeni lat, nabrał wyrazistości, jest rozpoznawalny w środowisku jako nośnik ważnych treści.

Magazyn Pielęgniarki i Położnej to:

 • aktualne informacje o wydarzeniach branżowych,
 • nowoczesne koncepcje i trendy pracy,
 • profesjonalne wskazówki dotyczące kształcenia,
 • praktyczne porady i opinie prawne,
 • sprawdzone informacje o pracy za granicą.

Ukazuje się w nakładzie 10 000 egzemplarzy.
Dystrybucja: prenumerata bezpośrednia oraz instytucjonalna.

 

Każdy numer MPiP

To wiele ciekawych artykułów, których autorami są pielęgniarki, położne i pielęgniarze. Publikujemy je w 6 głównych działach:

 • Temat Miesiąca – branżowi liderzy opinii dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniami na najbardziej gorące i dyskutowane w środowisku tematy. W 2013 roku na naszych łamach omawialiśmy, m.in.: problem przypadkowych zakłuć, oczekiwania wobec pielęgniarstwa XXI wieku, zakażenia szpitalne oraz konsekwencje starzenia się społeczeństwa.
 • Jestem pielęgniarką – w przystępny i praktyczny sposób omawiamy kwestie programowe, związane z kształceniem w zawodzie. Ponadto nasi autorzy prezentują obowiązujące modele opieki, rzadkie i trudne do zdiagnozowania przypadki kliniczne, wyniki najnowszych badań i obowiązujące zalecenia.
 • Jestem położną – nasze autorki, położne zatrudnione w  wiodących szpitalach położniczych i uczelniach medycznych, dzielą się swoją wiedzą i wynikami najnowszych badań, prezentują niekonwencjonalne metody pracy z rodzącą i jej rodziną, np. niefarmakologiczne metody łagodzenia bólu, walczą ze standardami wpływającymi negatywnie na zdrowie matki i dziecka, np. nacinanie krocza, rezygnowanie z kangurowania wcześniaka, niedocenianiem roli konsultantów laktacyjnych.
 • My i świat to prezentacje warunków pracy polskich pielęgniarek i położnych zatrudnionych  za granicą oraz zasad funkcjonowania systemów ochrony zdrowia w poszczególnych krajach UE. Odpowiadamy na pytania, m.in. o zasady uznawania kwalifikacji zawodowych, wysokość zarobków, weryfikowanie wiarygodności ofert pośredników pracy, czy szanse na awans pielęgniarek-cudzoziemek.
 • Rozwój zawodowy – omawiamy zmiany prawne związane z kwalifikacjami, standardami i wykonywaniem zawodu pielęgniarki i położnej w praktyce, np. prowadzeniem dokumentacji medycznej, zagrożeniami zawodowymi, egzekwowaniem praw personelu medycznego i pacjentów, prezentujemy porady psychologów, dotyczące np. wypalenia zawodowego, walki ze stresem, skutków pracy na nocnych dyżurach; przedstawiamy sylwetki wybitnych pielęgniarek i położnych. W „Strefie studenta” znajdują się istotne informacje dla osób podnoszących swoje kwalifikacje, np. o praktykach zawodowych w ramach Programu Erasmus, studiach pomostowych.
 • Po dyżurze – w każdym numerze przedstawiamy porady dotyczące zdrowia kobiety, pielęgnacji urody, sposobów spędzania wolnego czasu, walki ze stresem, wypaleniem zawodowym, a także prezentujemy sylwetki ciekawych osób związanych zawodowo ze środowiskiem pielęgniarek i położnych.
 • Aktualności – prezentujemy najważniejsze informacje o szkoleniach, warsztatach
  i spotkaniach z wybitnymi przedstawicielami zawodu. Omawiamy najważniejsze wydarzenia branżowe, m.in.: wybór Pielęgniarki Roku, wyróżnienia i nagrody dla przedstawicieli naszego zawodu oraz akcje charytatywne z udziałem pielęgniarek i położnych.
Skład Rady Programowej Magazynu Pielęgniarki i Położnej

W skład Rady Programowej pisma „Magazyn Pielęgniarki i Położnej” wchodzą eksperci i przedstawiciele środowisk opiniotwórczych, zawodowo związani z pielęgniarstwem i położnictwem. Nad wysokim poziomem merytorycznym artykułów publikowanych w MPiP oraz linią programową czuwają:

 • Zofia Małas,
 • Ewa Janiuk,
 • Mariola Łodzińska,
 • Jadwiga Klukow,
 • Hanna Kachaniuk,
 • Ewa Molka,
 • Andrzej Tytuła,
 • Barbara Frymorgen,
 • Mariola Głowacka,
 • Elżbieta Dróżdż-Kubicka,
 • Cecylia Dolińska,
 • Beata Olejnik.