Zaznacz stronę

Publikacje

„Alfabet doświadczonej pielęgniarki” – Hanna Paszko

„Alfabet doświadczonej pielęgniarki” – Hanna Paszko

O autorce Hanna Paszko – pielęgniarka. Umiejętnie łączy pracę zawodową z pracą społeczną w samorządzie zawodowym pielęgniarek i położnych oraz w organizacjach pozarządowych w środowisku lokalnym. Inicjatorka wielu działań o charakterze wolontariatu. Aktualnie członek...

„Bezpieczna praktyka pielęgniarki operacyjnej.” mgr Joanna Borzęcka

„Bezpieczna praktyka pielęgniarki operacyjnej.” mgr Joanna Borzęcka

Publikacja jest adresowana do studentów pielęgniarstwa, pielęgniarek operacyjnych, a także, a także do menadżerów w placówkach ochrony zdrowia, których zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa pacjenta w bloku operacyjnym oraz bezpiecznych warunków pracy zespołów...