Menu

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept zakłada wprowadzenie zmiany polegającej na wydłużeniu terminu realizacji recept. Obecnie nie może przekroczyć 30 dni od daty wystawienia. Po zmianach osoba uprawniona do wystawienia recepty może oznaczyć na recepcie w postaci elektronicznej termin jej realizacji do 365 dni, w przypadku braku takiego oznaczenia – 30 dni od daty jej wystawienia.

Zobacz projekt rozporządzenia

Zobacz obowiązujące terminy realizacji recept na stronie NFZ.