Zaznacz stronę

PIELĘGNIARKI

Tabela nr 1.   Liczba pielęgniarek posiadających określone stopnie wykształcenia

stopnie wykształcenia posiadających wykształcenie średnie posiadających wykształcenie średnie i tytuł licencjata posiadających wykształcenie średnie i tytuł licencjata i magistra posiadających wykształcenie średnie i tytuł magistra posiadających tytuł licencjata posiadających tytuł licencjata i magistra posiadających tytuł magistra Wykształcenie razem
Nr kolumny 1 2 3 4 5 6 7 SUMA
2017-12-31 224 106 20 059 4 249 8 411 25 116 7 656 2 194 291 791
2016-12-31 228 192 17 578 3 100 8 421 23 471 5 486 2 147 288 395

Tabela nr 2. Suma pielęgniarek posiadających określony stopień wykształcenia (najwyższy posiadany):

stopnie wykształcenia średnie medyczne
(kolumna 1)
wyższe zawodowe licencjat
(suma kolumn:
2, 5)
wyższe – magister
(suma kolumn:
3, 4,6 i 7)
RAZEM:
2017-12-31 224 106 45 175 22 510 291 791
2016-12-31 228 192 41 049 19 154 288 395

 

POŁOŻNE

Tabela nr 1. Liczba położnych posiadających określone stopnień wykształcenia

stopnie
wykształcenia
posiadających wykształcenie średnie posiadających wykształcenie średnie i tytuł licencjata posiadających wykształcenie średnie i tytuł licencjata i magistra posiadających wykształcenie średnie i tytuł magistra posiadających tytuł licencjata posiadających tytuł licencjata i magistra posiadających tytuł magistra RAZEM
Nr kolumny 1 2 3 4 5 6 7
2017-12-31 27 293 2 354 550 527 4 706 1 844 294 37 568
2016-12-31 27 631 2 144 415 509 4 531 1 296 280 36 806

Tabela nr 2. Suma położnych posiadających określony stopień wykształcenia (najwyższy posiadany):

stopnie wykształcenia średnie medyczne
(kolumna 1)
wyższe zawodowe licencjat
(suma kolumn:
2, 5)
wyższe – magister
(suma kolumn:
3, 4,6 i 7)
RAZEM:
2017-12-31 27 293 7 060 3 215 37 568
2016-12-31 27 631 6 675 2 500 36 806