Zaznacz stronę

Liczba pielęgniarek posiadających określone stopnie wykształcenia
stopnie wykształcenia posiadających wykształcenie średnie posiadających wykształcenie średnie i tytuł licencjata posiadających wykształcenie średnie i tytuł licencjata i magistra posiadających wykształcenie średnie i tytuł magistra posiadających tytuł licencjata posiadających tytuł licencjata i magistra posiadających tytuł magistra Wykształcenie razem
Dane na koniec: 1 2 3 4 5 6 7 SUMA
2021
211 122 23 759 8 781 10 085 35 453 16 323 2 309 307 832
2020
213 364 23 704 7 808 9 713 32 468 13 885 2 269 303 211
2019
215 600
23 656
6 825
9 391
29 837
12 071
2 239
299 619
2018 219 217 22 836 5 524 8 551 27 241 9 842 2 226 295 437
2017 224 106 20 059 4 249 8 411 25 116 7 656 2 194 291 791
2016 228 192 17 578 3 100 8 421 23 471 5 486 2 147 288 395
2015 231 448 16 211 2 692 7 554 20 652 4 688 2 131 285 376
2014 234 363 14 524 2 169 7 261 18 231 3 889 2 085 282 522
2013 237 555 12 829 1 764 6 913 15 882 3 251 1 845 280 039

 

Liczba pielęgniarek posiadających określony stopień wykształcenia
(najwyższy posiadany):
stopnie wykształcenia średnie medyczne wyższe zawodowe licencjat wyższe – magister RAZEM:
Dane na koniec: (kolumna 1) (suma kolumn:
2, 5)
(suma kolumn:
3, 4,6 i 7)
2021
211 122
59 212
37 498
307 832
2020
213 364
56 172
33 675
303 211
2019
215 600
53 493
30 526
299 619
2018 219 217   50 077 26 143 295 437
2017 224 106 45 175 22 510 291 791
2016 228 192 41 049 19 154 288 395
2015 231 448 36 863 17 065 285 376
2014 234 363 32 755 15 404 282 522
2013 237 555 28 711 13 773 280 039