Zaznacz stronę

Liczba położnych posiadających określone stopnie wykształcenia
stopnie wykształcenia posiadających wykształcenie średnie posiadających wykształcenie średnie i tytuł licencjata posiadających wykształcenie średnie i tytuł licencjata i magistra posiadających wykształcenie średnie i tytuł magistra posiadających tytuł licencjata posiadających tytuł licencjata i magistra posiadających tytuł magistra Wykształcenie razem
Dane na koniec: 1 2 3 4 5 6 7 SUMA
2021
26 324 2 912 907 648 5 782 3 653 363 40 589
2020
26 224 2 898 830 614 5 707 3 179 340 39 792
2019
26 428 2 852 758 595 5 225 2 838 330 39 026
2018 26 816 2 696 661 560 4 890 2 386 305 38 314
2017 27 293 2 354 550 527 4 706 1 844 294 37 568
2016 27 631 2 144 415 509 4 531 1 296 280 36 806
2015 28 029 1 943 372 443 4 010 1 042 256 36 095
2014 28 307 1 774 336 417 3 584 809 227 35 454
2013 28 566 1 634 280 376 3 131 623 204 34 814

 

Liczba położnych posiadających określony stopień wykształcenia
(najwyższy posiadany):
stopnie wykształcenia średnie medyczne wyższe zawodowe licencjat wyższe – magister RAZEM:
Dane na koniec: (kolumna 1) (suma kolumn:
2, 5)
(suma kolumn:
3, 4,6 i 7)
2021
26 324 8 694 5 571 40 589
2020
26 224 8 605 4 963 39 792
2019
26 428 8 077 4 521 39 026
2018 26 816 7 586 3 912 38 314
2017 27 293 7 060 3 215 37 568
2016 27 631 6 675 2 500 36 806
2015 28 029 5 953 2 113 36 095
2014 28 307 5 358 1 789 35 454
2013 28 566 4 765 1 483 34 814