Menu

Czego więc świadczeniodawcy nie powinni robić – zgodnie z wszystkimi uregulowaniami prawnymi i interpretacją ministerstwa? Do wzrostu wynagrodzenia przeznaczonego na podwyżki nie powinni uwzględniać m.in. „świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych, premii, nagród, czy też pracy w ramach dyżurów medycznych pielęgniarek i położnych”. Nie można też zmniejszać otrzymanych środków od NFZ celem wypłaty pielęgniarkom określonych świadczeń (np. ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalno-rentowych czy odpraw z przyczyn ekonomicznych).

– Jest dla nas niezrozumiałe, dlaczego pracodawcy (na szczęście niewielki ich procent) nie wdrożyli tego prawidłowo, jak i tak muszą się rozliczyć z tych środków, bo nie mogą ich przeznaczyć na inny cel. Bo to są celowane środki na realizację ustawy o wzroście wynagrodzeń dla pielęgniarek – zastanawia się prezes NRPiP.

Czytaj więcej na https://praca.interia.pl/news-wyplacanie-podwyzek-dla-pielegniarek-potrzebne-sa-kontrole-u,nId,2984772#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox