Zaznacz stronę

nefrologia

Pierwszy „Zeszyt Nefrologiczny”, wydanie specjalne „Magazynu Pielęgniarki i Położnej” wydany z okazji II Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Post EDTNA/ERCA Meeting – Wyzwania współczesnego pielęgniarstwa nefrologicznego”, organizowanej wspólnie przez Beskidzką Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych (BOIPiP), Europejskie Towarzystwo Pielęgniarek Dializacyjnych i Transplantologicznych/Europejskie Towarzystwo Opieki Nefrologicznej (EDTNA/ERCA), Fundację Rozwoju Pielęgniarstwa Nefrologicznego i Transplantologicznego oraz Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Nefrologicznych (PTPN). „Zeszyt nefrologiczny” jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie tematyką nefrologiczną, wynikające zarówno z przekształceń w opiece zdrowotnej i pielęgniarstwie, jak i obserwowanego wzrostu zapadalności na choroby nerek. Według szacunkowych danych przewlekła choroba nerek (PChN) dotyczy około 11% polskiego społeczeństwa. Ponadto różnym formom terapii nerkozastępczej poddaje się około 18 tys. pacjentów, a na przeszczepienie nerki oczekuje blisko 1000 osób. Nie dziwi zatem coraz częściej poruszana w środowisku nefrologicznym potrzeba prowadzenia działań edukacyjnych na obszarze całego kraju oraz powołanie stanowiska edukatora w chorobach nerek.

  1. Choroby nerek u ciężarnych
  2. Zaburzenia funkcji nerek u noworodków
  3. EDTNA/ERCA European Dialysis and Transplant Nurses Association/European Renal Care Association/Europejskie Towarzystwo Pielęgniarek Dializacyjnych i Transplantacyjnych/Europejskie Towarzystwo Pracowników Opieki Nefrologicznej
  4. Edukacja pacjenta dializowanego
  5. Bilans płynów
  6. Trudności z dostępem naczyniowym
  7. Rola koordynatora transplantacyjnego w procesie identyfikacji par
error

Podziel się informacją z znajomymi