Zaznacz stronę

10 września, już po raz jedenasty odbyła się Debata Ekspertów Flu Forum 2019. W panelu dyskusyjnym „Jak skutecznie zwiększać dostępność szczepień zalecanych?” uczestniczyła Prezes NRPiP Zofia Małas.

Flu Forum to coroczne spotkanie ekspertów poświęcone profilaktyce i leczeniu grypy. Jest to również okazja do wymiany wiedzy i doświadczeń ekspertów medycznych, przedstawicieli instytucji państwowych, towarzystw medycznych oraz wszystkich interesariuszy zaangażowanych w działania na rzecz upowszechniania profilaktyki grypy w Polsce. Flu Forum to także możliwość do dyskusji na temat sposobów podnoszenia świadomości ludzi, w tym także pielęgniarek, na temat grypy i jej znaczenia dla zdrowia pacjenta oraz zdrowia publicznego.

Podczas dwóch eksperckich paneli dyskusyjnych poruszono, między innymi, zagadnienia związane z modelami realizacji szczepień, rolą farmaceuty oraz zwiększaniem uprawnień pielęgniarek. Uczestnicy panelu „Jak skutecznie zwiększać dostępność szczepień zalecanych?” poddali pod dyskusję m. in. perspektywy refundacji szczepień przeciw grypie 65+, ułatwienie realizacji szczepień w podmiotach leczniczych, szczepienia w aptekach.

Prezes NRPiP poinformowała, że wypracowany został wspólnie z MZ projekt porady pielęgniarskiej dotyczącej kwalifikowania do szczepień przeciwko grypie. Należy tylko dokonać zmian legislacyjnych, aby nadać uprawnienia kadrze pielęgniarskiej.

Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy to inicjatywa niezależnych ekspertów medycznych w dziedzinie profilaktyki grypy. Do grona partnerów należy Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych.

MM

error

Podziel się informacją z znajomymi