Menu

W Białymstoku Ogólnopolskie Stowarzyszenie Instrumentariuszek świętowało Jubileusz XX-lecia swojej działalności. Gratulacje oraz wyrazy uznania wszystkim pielęgniarkom operacyjnym w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych przekazała Prezes Zofia Małas.

Strona Stowarzyszenia Instrumentariuszek: http://www.osibialystok.pl/