Zaznacz stronę

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych w najbliższych dniach przedstawi szczegółowe dane na temat rzeczywistej liczby brakujących pielęgniarek i położnych. Wskażemy precyzyjnie, jak wygląda sytuacja w  poszczególnych województwach. Pokażemy, dlaczego nie powinna usypiać czujności decydentów liczba 22 182 praw wykonywania zawodu pielęgniarki i zawodu położnej, które stwierdzono w ostatnich 4 latach[1] w skali całego kraju. Uwaga – w tym samym czasie uprawnienia emerytalne uzyskała niemal dwa razy większa liczba pielęgniarek i położnych – aż 42 380!

Obecnie system ochrony zdrowia funkcjonuje tylko dlatego, że blisko 70 tys. pielęgniarek i położnych pracuje mimo uzyskania uprawnień emerytalnych (powyżej 60. roku życia).

Co w praktyce oznaczałoby odejście z zawodu osób, które posiadają już uprawnienia emerytalne? Z mapy Polski zniknęło by ok. 280 szpitali powiatowych! 

Czy sytuację uratują przyjazdy do Polski medyków-cudzoziemców? Nie. Według danych z Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych na koniec 2020 roku w Polsce na stanowisku pielęgniarki lub położnej pracowało tylko 332 obcokrajowców. Co więcej – niemal tyle samo Polek i Polaków z wykształceniem pielęgniarskim i położniczym ubiegało się o zaświadczenie niezbędne do wyjazdu z kraju do Unii Europejskiej.

Co więcej – statystyczna pielęgniarka żyje krócej niż statystyczna Polka. Bardzo niepokojącym zjawiskiem jest niska średnia wieku zgonu pielęgniarek i położnych. Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, po analizie danych otrzymanych z Rejestru PESEL za okres ostatnich pięciu lat, wyliczyła, iż średnia ich wieku w chwili zgonu to tylko 61,5 roku.  Są to dane znacznie niższe niż dla całej populacji. Przypomnijmy – średnia wieku kobie w Polsce to  81,8 lat.

ROK wykazania zgonu w rejestrze PESELLiczba ujawnionych zgonów pielęgniarek i położnychŚredni wiek zgonu
201696358,70
201776260,73
2018102160,82
201996862,64
2020119563,85
Razem:490961,49

[1] Dane z lat 2017-2020, źródło: Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych

error

Podziel się informacją z znajomymi