„Zabezpieczenie mieszkańców domów pomocy społecznej w świadczenia pielęgniarskie”. Ogólnopolska Konferencja. Warszawa 18 kwietnia 2018 r.