Zaznacz stronę

ZAKŁUCIA EKSPOZYCJA ZAWODOWA

Temat wiodący zeszytu to profilaktyka zakłuć. Omówione zostały:

  1. Zasady używania ostrych narzędzi oraz praktyki niezgodne z procedurami, np. nakadanie nasadki na igłę
  2. Procedury o największym ryzyku wystąpienia zakłucia (m.in. pobieranie krwi, zakładanie dostępu naczyniowego, transfuzja infuzyjna)
  3. Zasady działania sprzętu aktywnego i pasywnego, zalecenia dotyczące stosowania bezpiecznego sprzętu
  4. Środki ochrony indywidualnej
  5. Obowiązki pracodawcy (m.in. szkolenia z zakresu zagrożeń wynikających z ekspozycji zawodowej)
  6. Procedury postępowania w przypadku wystąpienia ekspozycji zawodowej
  7. Emocjonalny aspekt zranień ostrymi narzędziami

Ponieważ pracownicy ochrony zdrowia, a w szczególności pielęgniarki i położne, są grupą zawodową najbardziej narażoną na ryzyko zakażenia  związane z urazami spowodowanymi ostrymi narzędziami, przypominamy postanowienia rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Patronat merytoryczny: Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, Instytut Medycyny Pracy, Krajowy Konsultant w Dziedzinie Pielęgniarsywa Epidemiologicznego dr n. med. Beata Ochocka, Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych, Stowarzyszenie Menadżerów Pielęgniarstwa.