Zaznacz stronę

Zalecenie w opiece diabetologicznej

Zalecenia zostały opracowane i zaktualizowane przez grupę roboczą, w skład której wchodzą

pielęgniarki i położne z dużym doświadczeniem w zakresie opieki diabetologicznej, jednocześnie będące członkami Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii.

Celem zaleceń jest poprawa jakości opieki diabetologicznej, a adresatami są pielęgniarki i położne zajmujące się pacjentami z cukrzycą i ich rodzinami. Zalecenia dotyczą podstawowych i najważniejszych czynności wykonywanych u osób z cukrzycą (i przez nie same w zakresie samoopieki) i obejmują:

  1. Pomiar glikemii z użyciem glukometru.
  2. Podanie insuliny wstrzykiwaczem.
  3. Eksploatację zestawu infuzyjnego w terapii ciągłym podskórnym wlewem insuliny przy użyciu osobistej pompy insulinowej.
  4. Przygotowanie osoby z cukrzycą do zabiegu operacyjnego i do badań diagnostycznych.
  5. Postępowanie przy wystąpieniu hipoglikemii u pacjenta z cukrzycą.
  6. Zasady przygotowania osoby z cukrzycą do samokontroli i samopielęgnacji stóp.
error

Podziel się informacją z znajomymi