Zaznacz stronę

 

10.30 – 11.00 Rejestracja

11.00 Otwarcie konferencji

11.15 – 11.35 Rola państwa we wsparciu osób niepełnosprawnych na rynku pracy

Pan Paweł Wdówik, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej,
Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

11.35 – 11.55 Wystąpienie Pani Profesor Gertrudy Uścińskiej

– Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

11.55 – 12.15 Osoby niepełnosprawne na rynku pracy –  wymiar społeczny

Pani dr hab. Agnieszka Sowa-Kofta, Profesor  Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych

12.15 – 12.30 Przerwa

12.30 – 12.55 Osoby niepełnosprawne na rynku pracy – studium przypadku

Pani Agnieszka Niedźwiedzka, Prezes Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych

12.55 – 13.15 Osoby niepełnosprawne na rynku pracy – w świetle doświadczeń Państwowej Inspekcji Pracy

Pani Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy

13.15 – 14.00 Dyskusja panelowa – prowadzenie dr. hab. Katarzyna Roszewska, Profesor UKSW,

Członek Rady do Spraw Społecznych przy Prezydencie RP

Paneliści:

Pan Paweł Wdówik, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Pani prof. dr hab. Gertruda Uścińska, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Pani dr hab. Agnieszka Sowa-Kofta, Profesor  Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych
Pani Agnieszka Niedźwiedzka, Prezes Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych
Pan Krzysztof Michałkiewicz, Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Pan Krzysztof Rowiński, Pełnomocnik KK NSZZ Solidarność ds. Osób Niepełnosprawnych
Pan Krzysztof Kosiński, Wiceprezes Zarządu Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych
Pani Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy

14.00 Zamknięcie konferencji

Link do konferencji 

Pobierz zaproszenie