Menu
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług obsługi technicznej i serwisowej dla systemu CRPIP (Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych)
  2. Termin realizacji usługi – od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020r.
  3. Oferta powinna być złożona – wpłynąć do siedziby Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w sposób określony w pkt 6 najpóźniej 14 listopada 2019 r. do godz. 12.00.
  4. Dodatkowe informacje dotyczące postępowania oraz przedmiotu zamówienia można uzyskać:– telefonicznie pod numerem: 22-327-61-81-e-mail: oferta@nipip.pl

Pełna treść zapytania ofertowego