Zaznacz stronę

Najważniejsze informacje:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług obsługi technicznej i serwisowej dla systemu CRPIP (Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych)

Termin realizacji usługi – od 20 stycznia 2022 r. do 31 sierpnia 2022r.

Oferta powinna być złożona – wpłynąć do siedziby Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w sposób określony w pkt 6 najpóźniej do 14 stycznia 2022r. do godz. 10:00

Dodatkowe informacje dotyczące postępowania oraz przedmiotu zamówienia można uzyskać:

 – telefonicznie pod numerem: 22-327-61-81
 – e-mail: oferta@nipip.pl

Pełna treść zapytania ofertowego poniżej

Zapytanie ofertowe – https://nipip.pl/wp-content/uploads/2021/12/Zapytanie-ofertowe-4-2021_CRPiP.pdf
Wzór umowy – https://nipip.pl/wp-content/uploads/2021/12/umowa-CRPIP_2022_projekt.pdf
Specyfikacja – https://nipip.pl/wp-content/uploads/2020/12/Dokumentacja_tech_crp2.pdf

WYNIK ROZSTRZYGNIĘCIA: ………………………. (będzie podany po 20 stycznia 2022r.)

.