Zaznacz stronę
Zobacz cały program

Program konferencji

Poniedziałek, 15.10.2018 r.

8.30-10.00 Rejestracja uczestników Konferencji

10.00-10.15 Otwarcie konferencji

Zofia Małas, Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

10.15-13.10 Sesja I: Obowiązujące standardy w pielęgniarstwie i położnictwie jako wyznaczniki jakości w opiece nad pacjentem

Moderatorzy: Ewa Janiuk – Wiceprezes NRPiP, Maria Kózka – Konsultant Krajowy
ds. pielęgniarstwa

10.15-10.35 Wyznaczniki jakości w pielęgniarstwie

– dr hab. Maria Kózka prof. UJ, Konsultant Krajowy ds. pielęgniarstwa

10.35-10.50 Standard postępowania medycznego przy udzieleniu świadczeń zdrowotnych
w opiece położniczo-ginekologicznej

– mgr Leokadia Jędrzejewska, Konsultant Krajowy ds. pielęgniarstwa ginekologicznego
i położniczego

10.50-11.05 NAN OPTI PRO Plus z HMO – przełomowa innowacja w żywieniu dzieci

mgr Magdalena Jeżewska

11.05-11.25 Realizacja standardu opieki okołoporodowej w praktyce

dr n. med. Grażyna Bączek, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego dla województwa mazowieckiego

11.25-11.40 Nowe możliwości zdalnej opieki położniczej oraz zwiększenie przychodów położnych poprzez aktywne uczestnictwo we wdrażaniu i eksploatacji rozwiązań telemedycyny

– Bożena Kozłowska, Dyrektor Centrum Monitoringu Położniczego w Suwałkach, Med Systems
sp. z o.o.

11.40-12.00 Dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych w obszarze pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

dr hab. Danuta Dyk prof. UMP, Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

12.00-12.15 Przerwa kawowa

12.15-12.35 Zarządzanie jakością w podmiocie leczniczym jako model zarządzania gwarantujący bezpieczeństwo opieki zdrowotnej

dr. n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek, Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego

12.35-12.50 Kompleksowa higiena rąk w placówkach medycznych

Tomasz Ambrożak, Essity

12.50-13.10 Rola zarządzania personelem w kształtowaniu wizerunku podmiotu leczniczego

dr n. med. Ewa Molka, Członek Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

13.10-14.00 Obiad

14.00-17.15 Sesja II: Aspekty prawne dotyczące wykonywania zawodu pielęgniarki i zawodu położnej

Moderatorzy: Mariola Łodzińska – Wiceprezes NRPiP, Leokadia Jędrzejewska – Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego

14.00-15.15 Bezpieczne wykonywanie zawodu pielęgniarki i położnej a uwarunkowania organizacyjne

dr hab. n. pr. Dorota Karkowska, prof. UŁ

15.15-15.45 Przerwa kawowa

15.45-17.15 Aspekty prawne ochrony danych osobowych w praktyce podmiotu leczniczego

Wojciech Wojtal, radca prawny

19.30 Kolacja

 

Wtorek, 16.10.2018 r.

9.00-10.30 Sesja III: Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce – priorytetowe działania Ministerstwa Zdrowia

Moderatorzy: Zofia Małas – Prezes NRPiP, Sebastian Irzykowski – Wiceprezes NRPiP

9.00-10.00 Priorytetowe działania w zakresie poprawy warunków pracy i płacy pielęgniarek
i położnych

Józefa Szczurek-Żelazko, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia

10.00-10.30 Dyskusja

10.30-11.00 Przerwa kawowa

11.00-14.00 Sesja IV: Współpraca samorządu zawodowego z kadrą kierowniczą podmiotu leczniczego

Moderatorzy: Zofia Małas – Prezes NRPiP, Sebastian Irzykowski – Wiceprezes NRPiP

11.00-11.15 Wyjdę ze szpitala i co dalej? – projekt Damy Radę

Leszek Guga, TZMO

11.15-12.00 Zarządzanie w pielęgniarstwie i położnictwie kluczowym procesem dla funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej – wybrane zagadnienia

Iwona Choromańska, radca prawny

12.00-12.15 Ryzyka i szkody na wybranych stanowiskach pracy pielęgniarek i położnych –
z perspektywy ubezpieczyciela

– Andrzej Twardowski, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Medycznych i OC, Inter Polska

12.15-13.00 Orzekanie przez organy samorządu pielęgniarek i położnych o niezdolności do wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej

Paweł Dudkiewicz, radca prawny

13:00-13:30 Zdarzenia niepożądane w pielęgniarstwie

– dr n. ekon. Izabela Witczak, UMW

13.30-13.50 Dyskusja

13:50-14:00 Podsumowanie konferencji

Zofia Małas, Prezes NRPiP

14.00-15.00 Obiad

Do konferencji zostało:

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Konferencja stanowi doskonałą okazje przybliżenia trudnych i aktualnych zagadnień, które na co dzień musi rozwiązywać zarządzająca kadra pielęgniarska i położnicza.

W gronie wykładowców znajdą się uznani eksperci, których autorytet zagwarantuje wysoki poziom tego wydarzenia.

Uczestnicy konferencji otrzymają unikatowe i przydatne w pracy materiały konferencyjne wydane specjalnie na to szkolenie.

Opłata za dwudniową konferencję zawiera: materiały konferencyjne, certyfikat uczestnictwa, przerwy kawowe ciągłe, 2 x lunch bufetowy, kolację integracyjną.

Wysokość opłaty: 650 zł (ostatnie miejsca 10)

Dodatkowo goście hotelowi bezpłatnie mogą skorzystać z siłowni, łaźni parowej oraz odpłatnie z gabinetów SPA.

Konferencja rozpocznie się 15.10.2018 r. o godz. 10.00, zakończenie planowane jest 16.10.2018 r. o godz. 14.00.

Opłaty za konferencję prosimy dokonywać na konto Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych na adres 02-757 Warszawa, ul. Pory 78  lok 10 na rachunek

Deutsche Bank 12 1910 1048 2262 0173 0461 0002

w tytule “Opłata za Konferencję dla kadry zarządzającej”.

Warunkiem zakwalifikowania na konferencję jest rejestracja na naszej stronie oraz dokonanie opłaty w terminie nie później niż 7 dni od dnia rejestracji.

Zgłoszenie na konferencję oznacza zawarcie umowy sprzedaży i pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

Potwierdzenie zakwalifikowania na konferencję prześlemy drogą e-mail.

[contact-form-7 id=”8070″ title=”Ogólnopolska konferencja dla pielęgniarskiej i położniczej kadry zarządzającej 15-16 października 2018 r. Warszawa”]

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informuję, iż:
  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych zwana dalej: „NIPiP” z siedzibą w Warszawie, ul. Pory 78, 02-757 Warszawa, nipip@nipip.pl. tel. 22-327-61-61.
  2. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu rejestracji, organizacji i przeprowadzenia konferencji OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA DLA PIELĘGNIARSKIEJ I POŁOŻNICZEJ KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ 15-16 PAŹDZIERNIKA 2018 R. WARSZAWA,  zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a  Rozporządzenia.
  3. Dane osobowe będą przetwarzane również w celu przekazania materiałów konferencyjnych oraz sporządzenia zaświadczeń dla uczestników szkolenia.
  4. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do przeprowadzenia szkolenia.
  5. Na warunkach określonych w Rozporządzeniu i innych przepisach prawa, przysługuje Państwu lub osobie działającej w Państwa imieniu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Ponadto Mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, których przetwarzanie takiej zgody wymaga (dotyczy to adresu email i numeru telefonu).
  6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
  7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
  8. W trakcie przetwarzania danych na potrzeby konferencji nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.
  9. Możecie się Państwo kontaktować również z wyznaczonym inspektorem ochrony danych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@nipip.pl
  10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zarejestrowania się na szkolenie.